راهنما

لازم میدانم به اطلاع برسانم کتبی که از سایت کتابخانه فرهنگ خریداری می نمایید از طریق پست پیشتاز به تمام نقاط کشور ارسال میگردد.

شما میتوانید مبلغ مورد نظر را به شماره کارت 6104337982559880 نزد بانک ملت به نام آقای ناصر نقی زاده هنجنی واریز نموده و بعد با پشتیبان تماس بگیرید تا سفارش شما را تایید نماید.

🔴 کلیه پرداخت ها از درگاه امن به پرداخت ملت صورت میگیرد.